กันยายน 23, 2019

หญ้างวงช้างดอกขาว

หญ้างวงช้างดอกขาว
สมุนไพรต้านมะเร็ง

หญ้างวงช้างดอกขาว

          อายุรเวทใช้ใบในการรักษาโรคลมพิษ แผล การอักเสบเฉพาะที่ กลาก ปวดข้อ (Rheumatism) มีอัลคาลอยด์ Indicine-N-Oxide ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอก มีการทดลองทางคลินิกในลูคีเมีย และ Solid Tumour