กันยายน 24, 2019

มะตูม

มะตูม
สมุนไพรต้านมะเร็ง

มะตูม

          สารจากผลมะตูมสามารถยับยั้ง มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) และมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสและต้านการอักเสบ