กันยายน 23, 2019

ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร
สมุนไพรต้านมะเร็ง

ฟ้าทะลายโจร

          ในอินเดียใช้ในการรักษาไทฟอยด์ แก้อักเสบ แก้มาลาเรีย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และมีสารสำคัญ คือ Andrographolide สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด